Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tildeling av kulturmidler

Det er flere nye tiltak i kommunens nye retningslinjer for kulturmidler - Nå er det snart søknadsfrist for å søke om grunntilskudd og refusjon av kommunale avgifter.

Jevnaker kommune har vedtatt nye retningslinjer for bruk av kulturmidler.
Retningslinjene finner du her.


GRUNNSTØTTE TIL LAG OG FORENINGER

Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune.

Klikk her for å søke. Husk å oppgi medlemstall 0-18 år i søknaden.

Søknadsfrist: 1. april

REFUSJONSORDNING FOR KULTURBYGG / IDRETTSANLEGG

Lag og foreninger som driver egne bygg/anlegg kan søke om refusjon av kommunale avgifter.
Refusjon utbetales etterskuddsvis for foregående år. Selskaps.- og forsamlingshus er ikke omfattet av ordningen

Det søkes digitalt via kommunens nettsider.
Søknadsfrist: 1. april

Ved spørsmål, kontakt kulturleder Øyvind Norstrøm, tlf 93205945 eller epost oyn@jevnaker.kommune.no