Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Støttesenter mot seksuelle overgrep

Jevnaker kommune blir fra 1.1.15 overført til Vestre Viken helseforetak også innenfor rus og psykisk helse. Det foreslås samtidig at Jevnakers befolkning kan få et lavterskel-tilbud mot seksuelle overgrep i Buskerud, fremfor i Oppland som nå.

Dagens tilbud gis av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso)

Buskerudregionens incestsenter (BRiS) er et kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep. Jevnakers samarbeidskommuner i lokalt samarbeidsutvalg tilknyttet Ringerike sykehus (Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum og Sigdal) har alle avtaler med BRiS, som har mer informasjon om tilbudet på BRiS hjemmeside

Saken kommer opp i komunestyret 27. mars

Se saksdokumentene til kommunestyret