Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Stikker ut veilinje for nye E16

Fra uke 42, settes det ut stikker som viser planlagt senterlinje for nye E16.

Stikkene vil bil satt ut slik at de ikke skal være til hinder for grunneierne. Over dyrket mark vil de for eksempel bli satt i åkerkanter. Det vil ikke bli satt ut stikker på boligtomter.

Har du spørsmål til arbeidet kan du kontakte Bjørnar Semmingsen i Statens vegvesen, tlf 971 20 818 eller bjornar.semmingsen@vegvesen.no