Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Spør deg om helse og levekår

I perioden 14.  januar til 15. februar er det en spørreundersøkelse om helse og levekår i Hadelandsregionen. 

I alt 3.400 personer over 16 år i Jevnaker, Lunner og Gran blir invitert til å delta i spørreundersøkelsen. I Jevnaker er det 1.000 personer som oppfordres til å svare.

Østlandsforskning gjennomfører undersøkelsen, som er en del av et større analysearbeid som omfatter befolkningen i hele Oppland fylke. 

– Det er viktig at så mange som mulig svarer. Da vil vi få informasjon som forteller oss hvor det er viktig å sette inn tiltak. Stor oppslutning vil gi oss grunnlag for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, sier og oppfordrer tre samstemte ordførere, Knut Lehre i Gran, Hilde Brørby Fivelsdal i Jevnaker og Harald Tyrdal i Lunner til avisen Hadeland.

Les mer i avisen Hadeland