Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sognsbakka, ikke Hagabakka

Sognsbakka opprettholdes som vegnavnet på strekningen Sløvika – Sogn.

Navneutvalget redegjorde for prosessen, som de mener har vært grundig. Utvalget legger vekt på at befolkningens sikkerhet veier tungt, og at det er viktig at veinavnet skal være logisk og lett å tolke for nødetatene.

Navneutvalget ønsket navnet Sogn i veinavnet siden veistrekningen gikk dit. Utvalget tok med navnet Bakka, som var en del av sluttendingene på de forskjellige parsellene over strekningen.

Flere har klaget, og gått inn for Hagabakka som navn på strekningen.

Saken ble første gang behandlet i desember 2013. Navnesaken ble tatt opp til 2. gangs behandling 4. september, etter at 1/3 av kommunestyrets medlemmer ba om det. Sognsbakka er vedtatt mot en stemme, i tråd med rådmannens innstilling.