Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ser på egen pedagogisk-psykologisk tjeneste

Jevnaker vurderer å oppløse det interkommunale samarbeidet om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som pr. i dag er med Lunner kommune, og ser på muligheten for å etablere egen PPT.

Jevnaker kommune har vedtatt en forebyggende plan for barn og unge som stiller store krav til tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Den interkommunale samarbeidsavtalen med Lunner kommune gir ikke like stor nytte som å ha tjenesten innad i egen organisasjon, mener rådmannen, som anbefaler kommunestyret å gå inn for egen PPT for å sikre godt sakkyndighetsarbeid og systematisk oppfølging av Jevnakers barnehager og skoler.

For Jevnaker kommune er det svært viktig med en helhetlig tjeneste som kan bistå virksomhetene i  arbeidet med tidlig innsats og stor oppmerksomhet på områdene språk og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Kommunen har ansatt egen logoped, som starter våren 2014. Ut fra at det er sammenfallende kompetanse hos ansatte i PPT og logopedtjenesten,  anser Jevnaker kommune det mest hensiktsmessig å tenke dette som felles tjeneste både faglig og økonomisk.

Saken kommer opp i kommunestyret 27. mars.

Se møteinnkalling og sakspapirer

Mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste hos regjeringen.no