Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samsmoen barnehage bygges ut til 96 barn

Samsmoen barnehage skal bygges ut til fireavdelings barnehage, med plass til 96 barn. Investeringsrammen er vel 21 millioner kroner.  

Det skal reises et nytt tilbygg mellom dagens bygg og dagens parkeringsareal. Eksisterende drift skal kunne gå som normalt i hele byggeperioden. Kommunen eier selv det aktuelle tomtearealet. Parkeringsløsningen vil bli lagt om.

Den nye Samsmoen barnehage vil samlet sett ha plass til 96 barn over tre år, men alle avdelinger settes i stand til å romme alle aldersgrupper. Det planlagte antallet barn er innenfor det som forskning karakteriserer som de barnehagene med best forutsetninger for god kvalitet.

I arbeidet med forprosjektet er det lagt vekt på universell utforming, og å involvere ansatte og brukere. Etter at kommunestyret ga klarsignal 18.12.14, skal prosjektet nå ut på anbud.

Se dokumentene til saken ved å gå til kommunestyret 18.12.2014