Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Randsfjord bru er oppgradert

Randsfjord bru er lysregulert fra og med 13. januar og til og med 23. januar 2014 på grunn av broarbeider.

Årsaken til arbeidene er at det har vært mye nedbør som har funnet nye veier. Vannet har fjernet masser og kan på sikt skade brofundamentet. - Vi må iverksette tiltak som motvirker dette, sier Trond Henriksen Krågsrud i Jevnaker kommune, som må lysregulere brua for å få gjennomført arbeidet. Dette vil begrense ferdselen noe. De som har anledning til det, kan benytte alternativ atkomst via Hønefossveien.

Arbeidene for å hindre fremtidig skade på brofundamentet er nå ferdigstilt. Det er utført arbeider på stikkrenner, utbedringer i eksisterende grøft, samt lagt ned nye masser for å hindre videre utvasking.

Det gjenstår noe arbeider på fortau, men det må avvente til våren. Lyspunkt vil bli satt opp i løpet av kort tid.