Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Plan for Hadeland mot år 2021

Regional plan for Hadeland i årene framover mot 2021 er nå ute på høring. Høringsfristen er 14. november. 

Arbeidet med planen har vært organisert som et prosjekt, med Edvin Straume som prosjektleder. Det har vært en fast arbeidsgruppe i sving, hvor de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker har jobbet sammen med Oppland fylkeskommune. I tillegg har det vært to arbeidsgrupper for temaene:

  • Boperspektiv, tettstedsutvikling og arealbruk
  • Kompetanse, næringsutvikling og arbeidsplasser

Hadelandsregionen blir i planen definert å tilhøre to bo- og arbeidsmarkedsregioner (forkortet BA). Gran og Lunner blir plassert i BA Oslo, mens Jevnaker blir plassert i BA Ringerike. 

Hadeland - nært og naturlig, heter det. Slagordet peker blant annet på nærheten til Oslo som hovedstad og Gardermoen som hovedflyplass, sammen med klimasatsingen som pågår og den grønne regionen som bygdene på Hadeland utgjør. 

Det er Oppland fylkeskommune som tar imot høringssvar.

Mer informasjon hos Oppland fylkeskommune 

Mer informasjon hos regionrådet for Hadeland - der kan du også laste ned hele planen (pdf)