Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

På nett om barnehage-trivsel

Hvordan trives egentlig barna i barnehagene våre? Sammen med forskere på barnehageområdet undersøker vi Jevnakers barnehager som lærings- og danningsarena.

Fire- og femåringer i seks av sju barnehager i Jevnaker er med på undersøkelse om trivsel i barnehagen. 

«Barns trivsel i barnehagene på Hadeland» heter prosjektet som går i perioden 2013-15. Anita K. Haugland, rådgiver i Oppvekst og læring i Jevnaker, leder prosjektgruppa. Der jobber Jevnaker kommune sammen med Gran og Lunner kommuner, og Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)

Prosjektet består av tre deler

- Spørreundersøkelse på nettet til alle barnehagebarn på fire og fem år (født 2008 og 2009) og til deres foreldre og pedagogisk personale.

- Analyse av dataene som kommer fram for hver barnehage

- Faglig oppfølging av kommunene og barnehagene hvor det pekes ut satsingsområder den enkelte barnehage jobber videre med. 

-Selve undersøkelsen gjennomføres fra og med uke 10. Det er barnehagens læringsmiljø som kartlegges, og sammen med SePU vil vi knytte opp de områder hvor vi ser vi har forbedringspotensiale, og jobbe med å forbedre disse. Den faglige oppfølgingen og arbeidet i barnehagene etter undersøkelsen er den aller viktigste delen av dette prosjektet, forteller Anita K. Haugland.

Barna svarer selv

Hele undersøkelsen gjennomføres via internett, og både ansatte, foreldre og barn blir spurt. I spørreundersøkelsen til barna er spørsmålene framstilt som animasjoner over ulike situasjoner i barnehagen, der det også blir lest opp et utsagn omkring denne situasjonen eller aktiviteten i barnehagen.

Barna tar stilling til animasjonen og utsagnet ved å klikke på et av tre alternative smilefjes. 

Denne formen for undersøkelse har i liten grad blitt gjennomført tidligere. Resultater fra Danmark, Oppland og Hedmark, som er de tre stedene SePU forsker på kvalitet i barnehagene, tyder på at barn ikke har noen problemer med å uttrykke seg på denne måten om barnehagen og sin situasjon der. 

Les mer om metoden og resultatene