Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forslag til nye veinavn 2014

Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Jevnaker kommune legges ut på høring. 

Frist for å komme med merknader eller forslag til andre navn er 15.12.14.Merk posten med sak. 14/1082.  

Merknader sendes helst som e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no

Alternativt: Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Har du spørsmål, kontakt Tonny Jensen, tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Forslag til nye veinavn  
Navn Beskrivelse
1. Sandbekkveien Vei fra Svenåavegen inn til Vang seter
2. Finnerudseterveien Vei fra Sandbekkveien inn til Finnerud seter
3. Buvannsveien Vei fra Halvorsbøleveien inn til Buvannet
4. Skavdalsveien  Vei fra Buvannsveien inn mot Skavdalen
5. Otermyrveien Vei fra Buvannsveien inn til Motjernsvegen i Gran kommune
6. Langtjernsveien Vei fra Otermyrveien inn til Langtjern
7. N.Vælsvannsveien Vei fra Buvannsveien ned til N. Vælsvannet
8. Flåtjernsveien Vei fra Buvannsveien inn til Flåtjern
9. Rundtjernsveien Vei fra Buvannsveien inn til Rundtjern
10. Bergermotunet Nytt byggefelt på Bergermoen. 
11. Hvalstadveien «Granefeltet» nytt byggefelt på Bergerbakken
12. Granesvingen «Granefeltet» nytt byggefelt på Bergerbakken
13. Øljaveien Vei fra Svenåveien til Ølja 
14. Energiveien Endring av sidevei, som er registrert som Musmyrveien, til Energiveien 

Kart som viser referanse til de ulike veinavn som er foreslått

Se full beskrivelse og kart over områdene (pdf)