Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye åpningstider ved NAV-kontoret

Fra og med 1. desember 2014 endres åpningstiden daglig til 10.00-14.00.

Noe av bakgrunnen for endringen er at det er behov for tettere og bedre oppfølging av brukere med sammensatte behov. Samtidig er det flere og flere brukere som i økende grad får løst sine behov via telefon og digitale selvbetjeningsløsninger. Dette gjør at  åpningstiden for ikke planlagte henvendelser i Nav-kontoret kan reduseres til kl. 10:00-14:00.

-Dette vil frigjøre ressurser til å følge opp de som trenger mer omfattende bistand for å komme over i arbeid og aktivitet. Et slikt grep vil også understøtte NAVs arbeid overfor arbeidsgivere med å bygge relasjoner og tilegne oss kunnskap om arbeidslivets krav og behov, sier NAV-leder Lillian Larson.

Brukerne av NAVs tjenester vil fortsatt kunne kontakte NAV via telefon 55 55 33 33 og gjennomføre avtalte oppfølgingssamtaler mellom 08:00-15:30, samt betjene seg selv og søke informasjon via www.nav.no, Facebook, Twitter og blogg-tjenester.