Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ny konsesjon for Hønefoss flyplass, Eggemoen

Konsesjonen for Hønefoss flyplass, Eggemoen, fornyes med ti år. Det legges opp til samme antall flybevegelser som før, det vil si 15.200 pr år. Det legges også opp til åpningstid som før, fra kl 07-22. Endringen består i at rullebanen forlenges fra 800 meter til 1764,82 meter. Dette skal minske støy.

Jevnaker kommune støtter konsesjonen, men forutsetter at virksomheten på flyplassen ikke endres til småflyplass for fritidsflygning på Østlandet.  

Se alle dokumentene til saken ved å gå til møtedato for kommunestyret 18.12.2014