Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nødnett for fastleger og legevakt

Ringerike interkommunale legevakt og fastlegene i de tilhørende kommuner er fra 2.desember 2014 klare til å ta i bruk nødnett.  Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under utbygging i hele landet. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet.

Ingen endring for publikum

Det blir ingen endring i publikums måte å henvende seg til legevakt eller fastlege på.

Legevaktens telefonnummer er som før 32 11 11 11 og skal benyttes ved akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til fastleges ordinære åpningstid.

Jevnakers leger bytter på å holde daglegevakt.

Ved akutt/livstruende sykdom eller skade skal du ringe som før 113.

Samhandling mellom nødetatene

​​​​​Med nødnett får helsetjenesten et robust, fleksibelt og avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet.

Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre nødetatene. Politi, brann og ambulanse har allerede tatt i bruk det nye nødnettet.