Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Mot mobbing og for demokrati

Thea Eng Andersen holder innlegg i Barn og unges kommunestyre 2014, med ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, fungerende ordfører Thorleif Bratvold og formannskapssekretær May-Britt Johnsen i bakgrunnen Thea Eng Andersen holder innlegg i Barn og unges kommunestyre 2014, med ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, fungerende møteleder Thorleif Bratvold og formannskapssekretær May-Britt Johnsen i bakgrunnen 

Se flere bilder fra Barn og unges kommunestyre 2014 på Flickr

Bekjempelse av mobbing og markering av grunnlovsjubileet sto på dagsorden til Barn og unges kommunestyre i Jevnaker 2014.

Det ble også fordelt en pengepott på 25.000 kroner, som Barn og unges kommunestyre (BUK) har fått fra det voksne kommunestyret. Pengene går til trivselstiltak ved de tre skolene, og det gikk greit å komme til enighet om fordelingen: – Jeg må si jeg er imponert over hvor flinke dere er til å inngå kompromisser. Dere er løsningsorienterte, sa ordfører Hilde Brørby Fivelsdal.

Mot mobbing

Bergerbakken skole starter eget trivselsprosjekt i mars måned, med trivselsledere fra 3. og 4. klasse. Hvert år gjør skolen en trivselsundersøkelse. Skolen har også mange aktiviteter som fremmer vennskap, som fellessamlinger, skidag, Bergerbakken-kvelden og grøtfest. Og elevrådsmedlemmer følger opp dersom elever blir gående alene ute.

Toso skole trekker fram blant annet elevsamtaler, sammen med god tilgang til helsesøster og sosiallærer, som viktige redskaper mot mobbing. Av aktiviteter fremhevet elevene TSK, Toso skoles kulturmønstring, som er et stort arrangement.

Også Jevnaker skole har kulturarrangementer, som Månedstoppen, der alle kan våge seg opp på scenen. Elevene fremhever ellers «en fantastisk rektor, selv om hun kan være litt sjefete til tider». Jevnaker skole legger vekt på respekt for hverandre. – Det kan være å lytte når noen snakker til oss, å holde på en hemmelighet, eller å trøste noen som er lei seg.

Alle som deltok i BUK forplikter seg til å arbeide aktivt for at mobbing i skolen ikke finner sted. Elevene er også opptatt av skjult mobbing og nettmobbing. 

For demokrati

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, og elevene spilte inn elementer de synes er viktige for hvordan vi skal ha det i samfunnet vårt de neste 50 årene.

- Vi barn og unge er fremtidens voksne, så det er viktig at vi blir hørt, mener elevene. Flere kom inn på hvor viktig naturen er for oss som bor i Norge, og hvordan vi kan ta vare på natur og miljø ved å forbruke mindre og resirkulere mer i årene som kommer. Allemannsretten til fri ferdsel i utmark håper elevene lar seg opprettholde.

Demokrati og ytringsfrihet er verdier som elevene setter høyt: – Vi i elevrådet er valgt av klassen vår, så der er det også demokrati. Vi må tåle at andre har forskjellige meninger enn vi selv har.