Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Markering av 8. mai

Det ble en verdig markering av frigjøringsdagen og nasjonal veterandag på Randsfjord kirkegård tidligere i dag.

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal holdt tale hvor hun minnet alle om at det er viktig å ta lærdom av hva som skjedde i krigsårene slik at vi kan verne om våre grunnleggende verdier og ta til motmæle mot ekstreme holdninger og ytringer.   

I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, denne la grunnlaget for vårt demokrati og vår velferd slik vi kjenner den i dag. Det er fortsatt viktig å kjempe for frihet, rettferdighet, demokrati, solidaritet og likeverd og ikke la truende krefter rive ned våre verdier. Den beste måten å bekjempe dette på er gjennom mer åpenhet, demokrati og kjærlighet. 

Det ble lagt  ned blomster på gravene til de som døde i forsvar av Norge og i tysk fangenskap under 2. verdenskrig, og som er begravet på Randsfjord kirkegård. 

Etter markeringen ble det servert kaffe og kake i kantina på Samfunnshuset.