Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Legevakt sommeren 2014

Legevakten er en beredskapstjeneste for akutte skader eller alvorlige sykdommer som ikke kan vente til vanlig åpningstid hos fastlegen. Legevakten kan derfor ikke yte alle former for alminnelige legetjenester. 

Husk å fornye resepter hos din fastlege før ferien!

Når du ringer legevakten, svarer helsepersonell på din henvendelse. De gir råd og vurderer sammen med deg om ditt problem kan vente til din fastleges alminnelige åpningstid, eller om tilstanden krever å bli vurdert snarlig av vakthavende lege. 

Legevakten har tlf. 32 11 11 11. Åpningstid er kl. 16-08 hverdager og hele døgnet i helger.

Akutt medisinske hjelp: ring 113

På dagtid opprettholdes vaktordning av legene i Jevnaker kommune. Se planen

Flere vakttelefoner