Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kultur-frist 15. september

Legg merke til datoen 15. september, som er søknadsfrist for en rekke kulturtiltak:

Kommunale hederspriser

Gode og begrunnede forslag til mottakere av Kulturprisen og Hederspris for ungdom ønskes. Forslag sendes via brev eller epost innen 15. september. Mer informasjon om kulturprisene

Kulturstipend

Søknadsfrist for kulturstipend er 15. september. Formålet med stipendet er å hjelpe aktive kulturutøvere til å søke utvikling og framgang på sitt område. Mer informasjon om kulturstipend

Spillemidler 2015

Anlegg som ønskes spillemiddelfinansiert i 2015 må meldes inn skriftlig  til kulturavdelingen innen 15. september. Det er formelle krav til innholdet i søknaden – se www.idrettsanlegg.no eller ta kontakt.

Spørsmål? Ta kontakt med kulturleder Øyvind Norstrøm., tlf 93 20 59 45, epost oyn@jevnaker.kommune.no