Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Komfyr-vakt hindrer brann

Eldre er spesielt utsatt for brann, og komfyren er den største enkeltårsaken til brann i Norge. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår.

- Komfyren er en brannversting som starter mange boligbranner. Eldre mennesker er spesielt utsatt. Med en komfyrvakt kunne mange av disse brannene vært unngått, likevel er det altfor få som har en, sier Tonny Jensen, som er brann- og beredskapssjef i Jevnaker.

For å sette søkelyset på komfyrbranner, arrangeres Komfyrvaktkampanjen på FNs eldredag 1. oktober. Kampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid.

- Benytt eldredagen til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Har du for eksempel en bestemor eller bestefar som bor alene? Kjenner du noen andre som er i en risikogruppe som trenger hjelp til å skifte røykvarslerbatteri eller har behov for komfyrvakt? Din innsats kan være avgjørende! På sikkerhverdag.no finner du nyttig info om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer brannsikkerheten for eldre som bor hjemme, sier Tonny Jensen.

Enkelt fortalt fungerer en komfyrvakt slik: En sensor er plassert i vifta over komfyren. Dersom det blir så varmt på koketoppen at det er fare for brann, gir sensoren beskjed til en bryter om å skru av strømmen til komfyren. Dermed kan en brann avverges. I alle nye elektriske anlegg skal det være en fast integrert komfyrvakt. Kravet gjelder for alle nye installasjoner og omfattende rehabiliteringer etter 1. juli 2010.

- Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk med kommunens ergoterapeuter om den eldre du kjenner er berettiget til dette. Vi kan bistå med søknad, sier ergoterapeut Heidi Høgnes Rosenvinge.

Kontaktperson lokalt:
Heidi Høgnes Rosenvinge, ergoterapeut tlf 404 99 734

Tonny Jensen, brann og beredskapssjef tlf 907 72 311