Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker skole i Zambia

Jevnaker har en vennskapsskole i Zambia, som heter Ndapula Jevnaker Community School.

Skolen i Zambia er bygget ut etter innsats fra ildsjelene bak konsertene «Vårres jul» og med støtte fra Jevnaker kommune. Store deler av Jevnakersamfunnet engasjerer seg i prosjektet, blant annet elever i skoler og barnehager i Jevnaker kommune.

-Dette er en stor og samlende dugnad for hele bygda. Jeg er stolt over at Jevnaker stiller opp og er en «bry seg om»-kommune, sier ordfører Hilde Brørby Fivelsdal.

Fra åpningen av ny klasseromsfløy ved Jevnaker Ndapula Community School i Zambia, dronning Chieftainess Mukamambo II t.v., parlamentsmedlem Sylvia Masebo  og ordfører Hilde Brørby Fivelsdal

Fra åpningen av ny klasseromsfløy ved Jevnaker Ndapula Community School i Zambia, dronning Chieftainess Nkomeshyia Mukamambo II t.v., parlamentsmedlem Sylvia Masebo og ordfører Hilde Brørby Fivelsdal 

Vennskapskommune

Ndapula Jevnaker Community School har cirka 350 elever, og elevtallet er sterkt økende. Etter hvert som skolen er blitt oppgradert med bedre klasserom og ny lærerbolig, er det blitt mye mer attraktivt å sende barna på skole. 

I Zambia er det skolerett, men ikke plikt, som i Norge. Dronningen er likevel ganske tydelig på hvor viktig utdanning er, forteller de som representerte Jevnaker i Chongwe. Hun sa til foreldrene: -Nå har dere fått skole. Spesielt til dere som har jenter; dere våger ikke å la være å sende jentene på skole, så de kan få utdanning, tjene egne penger og få et bedre liv. De familiene som ikke gjør det, sender jeg politiet på!

Skolen i Zambia ligger i Chongwe-distriktet, omtrent en time fra hovedstaden Lusaka. Chongwe ble i 2014 Jevnakers vennskapskommune.

Ved nyåpningen av skolen i september 2014 var Jevnakers ordfører Hilde Brørby Fivelsdal til stede sammen med dronningen Chieftainess Nkomeshyia Mukamambo II. Det samme var Jevnaker-rådmann May-Britt Nordli, initiativtakerne John Magne Trulsen og Stian Roos fra Vårres jul, og kommuneoverlege Bjarne Ellegaard Oure.

Rent vann

Få dager etter offisiell innvielse av den nye skolen, ble det også etablert brønn i Ndapula.

Neste steg i engasjementet i Zambia er å få bygget en helsestasjon. Pr i dag er det lang reisevei, kun et fåtall har bil, og det er vanskelig å fange opp alle som bør teste seg eller følges opp i HIV-program. Det er også mye ugjort innenfor prevensjonsveiledning, å hindre at jentene blir for tidlig giftet bort og dermed går glipp av utdanning, samt i å holde kontakt med gravide og få dem til fødeklinikk.

-Nå som skoleprosjektet er oppe og går, er det helse som er den neste store utfordringen. Vi drømmer videre, sier John Magne Trulsen og Stian Roos fra Vårres jul, som er klare for nye konserter 14. og 15. desember 2014. 

Se bilder fra Ndapula Jevnaker Community School i Jevnaker kommunes bildestrøm på Flickr

Hør Zambias nasjonalsang, med tekst, på YouTube

Mer informasjon på portalen Norway, som er Norges offisielle nettsted utenlands