Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker satser på egen logoped

Elisabeth Ellefsrud fotografert ute på lekeplassElisabeth Ellefsrud (32) er ny logoped i Jevnaker kommune i 80 prosent stilling. Hun har arbeidserfaring som pp-rådgiver fra Lunner og Gran kommuner, og som miljøterapeut i barnevernsinstitusjon.

Elisabeth har mastergradsutdanning i spesialpedagogikk, med fordypning i psykososiale vansker og logopedi, og en bachelorgrad i kriminologi.

- Bakgrunnen gjør at jeg har mange perspektiver med meg inn i logopedrollen, og ønsker at vi tenker helhetlig rundt barn. Det er ikke alle kommuner som prioriterer å ha egen logopedstilling, men veldig mye er relatert til språk. Ofte er det slik at det primære er språkvansker og at det utvikles andre vansker, for eksempel knyttet til atferd. Når vi jobber i tverrfaglige team, kan vi se hele barnet og jobbe med mange ulike sider, anbefaler Elisabeth Ellefsrud.

Noen av samarbeidspartnerne hennes er, ved siden av foreldrene, for eksempel helsestasjonen, barnehage-teamet, skolene, familieteamet og fastlegene. I tillegg kan hun yte hjelp til voksne i Jevnaker kommune, som afasipasienter.

Logopeden er bosatt på Jaren, og har to barn selv: gutt på to år og jente på tre år. De går i utebarnehage. Natur og friluftsliv er noe Elisabeth Ellefsrud setter pris på, hele året, og fra bostedet er det for eksempel 10 minutter til skiløypene på Lygna. – Jeg har pendlet til studier i Oslo i mange år, men er oppvokst på småbruk, og vant til å ha dyr og natur rundt meg. Så jeg har aldri vært i tvil om at det er på bygda jeg vil bo.