Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker går ut av Vestregionen

Jevnaker kommune melder seg ut av samarbeidet i Vestregionen, vedtok kommunestyret mot èn stemme 19. juni. Dette skjedde etter forslag satt fram av ordfører Hilde Brøry Fivelsdal (Ap).

Rådmannens innstilling var at: Jevnaker kommune ønsker en tydeligere satsing på felles samarbeid innen areal/transport/samferdsel i forslaget til strategisk plattform for samarbeidsalliansenVestregionen. Folkehelse bør utgå som innsatsområde.

Politikerflertallet mener at arbeidet i Vestregionen har for lite substans, med unntak av kulturarbeidet, og at det fungerer lite strategisk.

Vestregionen er en samarbeidsallianse mellom til sammen 16 kommuner i Nedre Buskerud, Midtre Buskerud og Ringeriksregionen samt to kommuner i Vestfold og Akershus fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune har vært litt til og fra i sitt medlemskap.

Vestregionen samarbeider om areal- og transportutvikling, helse og kultur. I det siste halve året har det pågått en prosess for å revidere den strategiske plattformen. Jevnakers rådmann May-Britt Nordli har deltatt i referansegruppe for revisjonsarbeidet sammen med rådmennene fra Asker og Modum.

Rådet for Ringeriksregionen har også behandlet ny strategisk plattform for Vestregionen i slutten av mai, og anbefalte Hole, Ringerike og Jevnaker å bli tydeligere på hva de tre kommunene vil ha ut av Vestregionsamarbeidet. Nå vil altså Jevnaker ut.

Vestregionen må ikke blandes sammen med Vestre Viken, helseregionen der 26 kommuner samarbeider, også Jevnaker.

Gå til kommunestyret og møtedato 19. juni  2014 for å se saksframlegget