Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Influensavaksinering 2014/2015

Årets influensavaksine er kommet. Ta kontakt med fastlegen din for avtale om vaksinasjon. 

Kommunelegen anbefaler alle i risikogruppene å ta årets vaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med: 
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk luftveissykdom
  - kronisk hjerte- og karsykdom
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til sykehusinnleggelse. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer, og noen får varig svekket helse. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner. I tillegg er vaksinerte over 65 år mindre utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen enn uvaksinerte.