Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Skolevegen: Ikke anskaffelses-brudd

Jevnaker kommune har vært klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). KOFA har nå behandlet saken ferdig, og konkluderer med at Jevnaker kommune ikke har brutt regelverket.

Saken gjaldt påstand om ulovlig direkte anskaffelse av grave- og rørleggertjenester ved rehabilitering av vei, vann og avløp i Skolevegen på Jevnaker. Klagenemnda fant at arbeidet var omfattet av kommunens rammeavtale om levering av grave og rørleggertjenester.

Utdrag fra KOFAs vurdering

«Sett i lys av rammeavtalens omfang var totalkostnadene som avropet til slutt endte med, godt innenfor de rammer som tidligere avrop beløp seg til. Opprinnelig var det også antatt at avropet skulle være noe mindre. Avropet må derfor anses innenfor rammeavtalen også på dette punkt. Avropet var foretatt med hjemmel i rammeavtalen som var kunngjort i henhold til regelverket og er ikke en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel fører dermed ikke frem.»

Det var Tero AS som brakte saken inn for KOFA. 

Mer om hva KOFA er og hvordan klagebehandling foregår