Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hva er viktig for deg som pasient?

Helsepersonell i Jevnaker spør onsdag 4. juni pasientene/brukerne hva som er viktig for dem i møte med helsetjenesten. «Hva er viktig for deg-dagen» er en markering i det nasjonale læringsnettverket som utvikler gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i kommunene.

Målet med å stille spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», er å gjøre hverdagen til brukerne best mulig. Helsetjenesten bør i større grad tuftes på hva som betyr mest for den enkelte, i stedet for å ta utgangspunkt i pasientenes diagnoser.

Ønsker aktive brukere

Kommunens organisasjon KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) står bak satsingen, som støttes av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Se video om hva satsingen går ut på

Målet er gode pasientforløp, der kommunale tjenester tilpasser seg brukernes behov, slik at pasientene er i stand til å greie seg mest mulig selv.

Kommunene vil utvikle tjenester som er helsefremmende og tar utgangspunkt i brukernes perspektiv. Ønsket er å bygge en kultur der spørsmålet «hva er viktig for deg?» blir et viktig utgangspunkt i alle helsetjenester.