Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Helikopter flyr lavt over ny veitrase

Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal utføre helikopterbaserte geofysikkmålinger for Statens vegvesen Region øst langs den nye vegtraseen for E16 i Jevnaker kommune. Arbeidet starter tirsdag/onsdag 9.-10. september og blir sannsynligvis ferdig innen neste uke, cirka 19. september.

Målingene innebærer at helikopteret flyr ned mot 30 meter over bakken i et mønster. Målingene er ikke til skade for natur eller mennesker.