Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helikopter flyr lavt over ny veitrase

Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal utføre helikopterbaserte geofysikkmålinger for Statens vegvesen Region øst langs den nye vegtraseen for E16 i Jevnaker kommune. Arbeidet starter tirsdag/onsdag 9.-10. september og blir sannsynligvis ferdig innen neste uke, cirka 19. september.

Målingene innebærer at helikopteret flyr ned mot 30 meter over bakken i et mønster. Målingene er ikke til skade for natur eller mennesker.