Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Grunnlovsjubileum søndag 30.08

GrunnlovsjubileumGRUNNLOVSJUBILEUM I JEVNAKER
- og markering av Jevnaker kirke som valgkirke i 1814 -

Jevnaker menighet har i anledning grunnlovens 200 års jubileum tatt initiativ til en makering. Jevnaker kirke var valgkirke (for Jevnaker og Lunner) for utsendinger til Eidsvoll i 1814, og det er derfor naturlig at menigheten i samarbeid med aktuelle foreninger samles om et slikt arrangement her i Jevnaker.

Offisielt program:

Kl 09:15
Pilegrimsvandring fra Toso skole til Jevnaker kirke

Kl 11:00
Festgudstjeneste i Jevnaker kirke
Med elementer fra 1814 og frem til 2014
Jevnaker Korforening deltar.

Kl 12:00
Jevnaker Ungdomskorps/Stranden Musikkforening spiller på kirkevangen
Proklamasjoner
Salutt

Kl 12:30
Opptog til Jevnaker Prestegard
Flaggborgen og Jevnaker Ungdomskorps/Stranden Musikkforening leder an

Kl 12:45
Servering av «Brun Soppe» i prestegardshagen
Jevnaker Korforening underholder

Kl 13:20
Jubileumshilsen ved ordfører Hilde Brørby Fivelsdal

Kl 13:30
Tale for dagen av Bård Frydenlund 
Historiker ved U.i O, og forfatter av flere historiske verk, 
bl. a. «Spillet om Norge. Det politiske året 1814»

Kl 14:00
Kirkekaffe med servering av «Corent Sukker Brød»
Stildans av Ringerike Folkedansgruppe

Kl 14:45
Avslutning 
Jevnaker Ungdomskorps/Stranden Musikkforening medvirker

NB: Tidspunktene etter kl 12:00 er veiledende.

Det er lov å lete i skapet etter tidsriktige klær, om ikke så kommer du som du er!