Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gratis ENØK-tjenester

ENØKJevnaker kommune ønsker å videreføre ENØK-satsningen mot husholdninger og etablere kampanjen «Grønne uker» i uke 40-42 i samarbeid med Lunner og Gran. Målsetningen med kampanjen er å bevisstgjøre og rådgi innbyggere om energiforbruk og fornybare løsninger i boliger og til transport

I september og oktober vil kommunen tilby en rekke gratis tjenester innen energirådgivning for sine innbyggere. 

 • Energirådgivere på ENØK-stands
 • Energirådgivning på telefon og på e-post
 • Hjemmebesøk av energirådgiver
 • Energianalyse av bolig på nett
 • Temamøter for boligeiere
 • Frokostmøte for lokalt næringsliv 
 • Gratis energikurs for naturfaglærere 
 • Prøve elsykkel
 • Informasjon om elbil

Alle tjenestene er GRATIS for innbyggere i kommunen!

Last ned vår infofolder med oversikt over tjenester og aktiviteter i kampanjeukene her. 

Tjenestene leveres i samarbeid med Regionrådet for Hadeland, Entelligens AS og Energikanalen AS.

Gratis og uforpliktende rådgivning
Gjør du boligen din mer energieffektiv, sparer du både penger og miljøet. Det ønsker vi å hjelpe deg med. Kommunene Jevnaker, Lunner og Gran tilbyr i oktober 2014 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere på telefon, nett, stands, infomøter og hjemmebesøk med energirådgiver. Våre energirådgivere vil bistå boligeiere ved å synliggjøre relevante og kostnadseffektive tiltak som den enkelte husholdning kan gjøre for å redusere energibruken. 


ENØK-telefonen og hjemmebesøk 
På vår ENØK-telefon kan du få rådgivning eller bestille hjemmebesøk av objektiv energirådgiver. Ring 47 22 20 76 eller kontakt oss på e-post energiradgiver@entelligens.no

Du kan blant annet få råd om:

 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Alternative energikilder

Energirådgiverne kan ved hjelp av dine opplysninger om bygget du bor i, gi deg spesifikke råd. Det er derfor lurt om du først innhenter opplysninger om hva slags bygg du bor i (alder, type, størrelse) og dagens energiforbruk.

Benytt anledningen til å få en helt objektiv energirådgiver hjem til deg, men vær rask med å bestille – det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder for dette tilbudet. Hjemmebesøk vil også omfatte termografering. Ved særskilte behov vurderes også trykktesting.

Energianalyse på nett 
Kommunene tilbyr boligeiere gratis energianalyse på kommunens nettside. Energiportalen er et energiverktøy rettet mot kommunens boligeiere. Verktøyet muliggjør objektiv, nettbasert energianalyse av boliger. Denne tjenesten er en permanent ordning hvor innbyggere selv kan finne fram til lønnsomme tiltak i egen bolig. Test gjerne denne løsningen før du kontakter våre rådgivere for videre oppfølging.

Hvordan bruker du tjenesten? 
Boligeier får tilgang til informasjon om egen bolig ved å søke på adresse eller på gårds/bruksnummer på http://jevnaker.energiportalen.no Deretter legges inn opplysninger om boligstandard, oppvarming og husstands-informasjon. Ut fra innlagte opplysninger beregnes dagens energibruk og kostnad.

En tilpasset versjon av Energiportalen er tilgjengelig for leverandører av energitiltak på http://proff.energiportalen.no Tjenesten kan benyttes i dialogen med potensielle kunder. 

Energisafari
I uke 42 vil innbyggere i Hadelandskommunene få mulighet til å besøke boliger som har gjennomført enøktiltak eller installert fornybare energiløsninger. Adresser for visningshjemmene blir kun vist for påmeldte innbyggere og det er begrenset antall påmeldinger per bolig.

Meld deg på hvilke bolig(er) du vil besøke til kristin.molstad@gran.kommune.no og du vil få tilsendt adresse og kontaktinformasjon. Det er begrenset antall påmeldinger per bolig.

Bolig 1:
Vedlikeholdsfritt og miljøvennlig enebolig i tilnærmet lavenergistandard som er under oppføring på Harestua. Boligen har vannbårent system, fire solfangere fra Solpluss på taket, to vedovner med vannkappe fra Ole Chr. Bye, akkumulatortank (Dalatank) på 750 liter og et stort energieffektivt ventilasjonssystem fra Villavent. I tillegg til bruk av solfanger og vedovn med vannkappe til oppvarming av vann til romvarme og tappevann, skal det etableres et solcelleanlegg for produksjon av strøm. Under planlegging er også vannbåren oppvarming av gårdsplassen og garasje.

Visning torsdag 16.oktober kl.17.00-19.00

Bolig 2:
Enebolig på Grindvoll med vannbåren varme. Varme fra solfangere (vakumrør fra solvarming.no), kakkelovn med 550 liter vann (fra kakelugnspannan.se) og en kjøkkenkomfyr med vannkappe (Termosuprema fra bye.no). Huset varmes fra tre gulv og noen viftekonvektorer.

Visning torsdag 16. oktober kl 17.30.-19.00

Bolig 3:
Enebolig på Brandbu med kombinasjon av solpaneler på tak, luft-vann varmepumpe og vedfyringsanlegg.

Visning torsdag 16.oktober kl.18.00-20.00

Informasjonsmøte for boligeiere
DATO: Tirsdag 30. september kl. 18.00 – 20.30 
STED: Auditoriet på Hadeland videregående skole på Gran, 2.etasje
Aktuelle tema:

 • Hvordan finne riktige energitiltak i boligen din?
 • Nyttige tjenester: Energiportalen og Energikanalen
 • Smart rehabilitering av boligen
 • Støtteordninger

Energirådgivere vil være til stede for å besvare spørsmål.
Det vil bli enkel servering på møtet.

Temamøter om utfasing av fossil oljefyring
I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011–2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger. I samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens Vegvesen Region gjennom Klimaspleis-prosjektet arrangeres det to informasjonsmøter i Hadelandsregionen om utfasing av fossil oljefyring rettet mot private boligeiere. 
DATO: Tirsdag 7.oktober kl.17.00-18.30
STED: Jevnaker folkebibliotek, Storgata 24

Tema:

 • Utfasing av fossil oljefyring 
 • Støtteordninger fra Enova
 • Krav til oljetanker
 • Hva skal man fyre med når oljen er borte? 

Foredragsholder er Knut Olav Knudsen, fagsjef i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening.
Naturvernforbundet og Oljefri-tilbydere vil delta med egen stand på møtene. På oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoner holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

I stadig flere kommuner i landet kan bolig- og byggeiere hente inn tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Oljefris tilbydere alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante tilbydere i sitt nærområde.

Energiportalen som undervisningsverktøy
I forbindelse med kampanjen tilbyr kommunene et gratis kurs for naturfaglærere som er interessert i å bli kjent med et nytt hjelpemiddel for undervisning om energibruk og energi for framtida, både i ungdomsskolen og i den videregående skolen. 

Første delen av startkurset er en gjennomgang av energilovene og hvordan disse danner fundament for energibruken i samfunnet. Den siste delen av kurset handler om konkrete undervisningsideer om hvordan energianalyser ved hjelp av Energiportalen kan brukes i undervisning. Energiportalen er et simuleringsverktøy til å gjøre energianalyser av norske boliger og utforske tiltak som virker inn på energibruken i boliger.  Dette verktøyet brukes blant annet av Nasjonalt senter for naturfag (Naturfagsenteret). 

KURSDATO: Torsdag 23.oktober kl.16.00-18.00
STED: Hadeland videregående skole, møterom A255, 2.etasje.
Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no innen fredag 17. oktober.

Invitasjon til samarbeid med lokalt næringsliv
Lokale håndverkere og leverandører av energitiltak inviteres til å delta med egen stand på innbyggermøtene og Enøk-standene som avholdes i kampanjeperioden. Tilbudet er gratis.Ta kontakt med Trond Henriksen (th@energikanalen.no) hvis deres bedrift er interessert i å delta.

Energikanalen.no gir uavhengig informasjon til boligeiere om ulike temaer og relevante lokale leverandører av produkter og tjenester innen energieffektivisering og fornybare energiløsninger. Energikanalen har som mål å bygge verdinettverk og være en lokal markedsplass for energieffektivisering. Ta kontakt med Energikanalen (th@energikanalen.no / 957 04 337) hvis din bedrift er interessert i å være en del av verdinettverket og markedsplassen. 

Kontaktinformasjon: 
Kampanjetelefon Grønne uker: 47222076. 
Kontaktperson for kommunen: Kristin Molstad kristin.molstad@gran.kommune.no
Ansvarlig for enøk-rådgivningstjenesten: Folke Pettersen energiradgiver@entelligens.no og Enøktelefonen 47222076
Ansvarlig for stands: Trond Henriksen th@energikanalen.no