Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Trenger flere fosterhjem

- I Jevnaker er det pr. i dag cirka 25 fosterhjem, men kommunen er til enhver tid interessert i å komme i kontakt med flere familier som kan tenke seg dette. Alle fosterhjem i Jevnaker har nå tilbud om nye helgekurs, forteller Tom Lien, som er barnevernsleder.

I Oppland fylke er det nå en kampanje for å rekruttere nye fosterhjem. I Oppland trengs det 60 nye fosterhjem i år. I hele landet er det over 10 000 barn og unge som bor i fosterhjem. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt, hver natt. Det handler om å føle seg trygg, å vite at noen bryr seg.

Mangfold av familier

Det trengs et mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig person. Det kan være barn i familien, eller familien kan være barnløs. Familien kan være etnisk norsk, eller ha en annen kulturbakgrunn. Felles er at de er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre. Og at de ser gleden i å hjelpe et barn til en bedre fremtid.

Det er vanskelig å bli skilt fra foreldrene sine. Like vanskelig kan det være for barn og unge å skilles fra sine søsken. Derfor ser vi også etter fosterhjem som kan ta imot mer enn ett barn.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med barnevernsleder Tom Lien i Jevnaker, tlf 909 85 744, eller fosterhjemstjenesten i Oppland, tlf 466 16 610

E-post: fosterhjemstjenesten.oppland@bufetat.no

www.fosterhjem.no kan du lese mer om fosterhjem og fosterbarn.