Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Forslag til flere nye veinavn

Kartskisse som viser oversikt over de nye veinavnene som er foreslått

1. Langdalen
Fra Gjerdingsveien til Langdalen gartneri og forbi til veien slutter L=939m 

2. Myllalia
Fra Gjerdingsveien og til veiens slutt, Mylla panorama hyttefelt. L=700m

3. Glassverkveien
Videreføres til Olumslinna/Fjordlinna. L=1345m

4. Øvre Hovsbakken
Vei fra Hovsmarkveien til eiendommen Hovsbakken 16A. L=250m

5. Torshovveien
Parkeringen ved Toso skole. Berørte parter er Toso skole og Hovsbakken 14.

6. Midtliaveien
Skogsbilvei fra Hauger gård til Midtlia L=2800m 

7. Fikerudveien
Vei fra Fallaveien til Brubekkveien L=3800m

8. Fuglesangveien
Vei fra Fikerudveien og til veiens ende. L= 1200m

9. Brubekkveien
Vei fra Buttentjernsveien til Fikerudveien L=2700m

10. Kniptjernsveien
Vei fra Musmyrvegen til Kniptjen L=270m 

11. Kavlebruveien
Vei fra Hadelandsveien (RV 241) til Kavlebruhaugen. L=6250m 

12. Sagfossveien
Vei fra Kavlebruveien til veiens ende. L= 890m 

Ute på høring

Dette er navnekomiteens forslag til nye veinavn i Jevnaker kommune, som nå ligger ute på høring. Frist for å komme med merknader eller forslag til andre navn er 27.06.14. 

Merknader sendes helst pr. e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no, alternativt til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Merk posten med sak 14/507. 

Tidligere artikkel: Nye veinavn i Jevnaker