Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Eiendomsskatt fra 2015

Innkrevingen av eiendomsskatt i Jevnaker vil skje fra budsjettåret 2015.

Bakgrunnen er at takseringsarbeidet er mer tidkrevende og mer omfattende enn forutsatt. 

Arbeidet med forberedelse av innføring av eiendomsskatt i Jevnaker fortsetter imidlertid med full tyngde, blant annet med de nødvendige forberedelsene for å gå  i gang med takseringen. Etter at politikerne vedtok å innføre eiendomsskatt i Jevnaker fra 2014, har administrasjonen fullt trykk på gjøremål som er nødvendige for å kunne utskrive skatten. 

Omfattende taksering

- Fastsetting av eiendomstakstene er den mest essensielle blant alle gjøremålene ved innkrevingen av eiendomsskatten. Det er viktig med kvalitet på dette arbeidet og at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt. Tillit til denne prosessen er helt avgjørende, sier rådmann May-Britt Nordli.

Boligeiendommers formuesverdi, fastsatt av Skatteetaten, legges til grunn for eiendomsskatt på boligeiendommer. Øvrige eiendommer må takseres. Det gjelder våningshus på landbrukseiendommer, fritidsboliger, næringseiendommer, verker og bruk, og infrastruktur. Det sentrale eiendomsregisteret Matrikkelen viser at antall eiendommer som må takseres i Jevnaker er av større omfang enn forventet.

- Ingen seriøse takstfirmaer verken vil eller kan ta på seg oppgaven, ut fra at tid til rådighet er altfor knapp. Vi må være sikre på kvalitet og seriøsitet i arbeidet, for å unngå et stort antall klager og mye uro rundt innføringen. Ingen kjenner til kommuner som har hatt så kort tid til disposisjon mellom vedtak om innføring av eiendomsskatt og selve innkrevingen, som Jevnaker kommune, redegjorde rådmann May-Britt Nordli overfor formannskapet 18. februar.

Opprettholder tjenestetilbud

At kommunen ikke får inntekter av eiendomsskatt i 2014, skal ikke gå ut over tjenestene. Det viser seg i årsoppgjør 2013 at innsparinger gjør at tjenestetilbudet kan opprettholdes. Rådmannen vil legge fram en budsjettkorrigeringssak i mai, samtidig med kvartalsregnskapet.

Artikkel i Ringerikes Blad: Utsetter eiendomsskatt