Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

E16 og Ringeriksbanen - se prosjektplan

Illustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutredning. Illustrasjon: FjellangerWiderøe/Jernbaneverket

Illustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutredning. Illustrasjon: Fjellanger-Widerøe/Jernbaneverket

Her finner du mer bakgrunnsinformasjon om E16 og Ringeriksbanen,  og hva som er oppdrag og mandat:

Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne planleggingen av Ringerikebanen og E16 i vår region. Jernbaneverket har som svar på oppdraget utarbeidet en overordnet prosjektplan for utredning av Ringeriksbanen.

Dokumentene finner du her:

Departementets oppdragsbrev til Jernbaneverket

Departementets mandatbrev til Jernbaneverket og Vegvesenet

Jernbaneverkets prosjektplan