Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Digitalt er hovedregel

Else Strand foran publikums-PCer i ServicetorgetElse Strand (bildet) har et litt blandet forhold til at alt skal foregå på nett: - Jeg bruker ipad og PC litt, men skulle gjerne hatt bedre IKT-kunnskaper. Jeg har gått et seniorkurs for å lære mer om databehandling, men det er mye annet som interesserer meg mer og som jeg heller vil bruke tid på, sier hun. Etter hvert håper hun å lære mer av barnebarna. Når det offentlige Norge og Jevnaker kommune skal satse mer digital kommunikasjon, tenker Else Strand at det er viktig med flere seniorkurs, samt at folk får god veiledning i Servicetorg og biblioteket. 

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon er hovedregelen mellom innbyggere og kommunen fra februar 2014. Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør at det offentlige Norge kan kommunisere digitalt uten å be om samtykke først.

Innbyggere kan reservere seg mot å motta vedtaksbrev digitalt. Det skjer på www.norge.no eller ved å ringe 800 30 300. Kommunen kan uavhengig av dette sende sms eller e-post som er knyttet til driften, for eksempel minne om avtaler, varsle om stengning av vann og lignende servicehenvendelser. Og innbyggere som reserverer seg, kan fortsatt bruke offentlige digitale tjenester som krever innlogging fra ID-porten.

Innbyggerne i sentrum

Jevnaker kommune sier i sin digitaliseringsstrategi at:

«Jevnaker kommune skal sette innbyggeren i sentrum ved å utvikle bedre tjenester og mer effektiv forvaltning gjennom brukervennlige digitale løsninger».

Det betyr at kommunen hele tiden jobber for å forbedre tilbudet og forenkle hverdagen.

Trådløse gjestenett

De fleste kommunale arbeidssteder i Jevnaker kommune er utstyrt med trådløst nett. Besøkende, pårørende, leverandører, arrangører, lag og foreninger eller andre samarbeidspartnere kan få tilgang til gjestenett med en engangskode som gjelder i ett døgn.

Det er gjestenett ved Jevnaker samfunnshus, Storgata 24, Jevnakerhallen, alle skoler, alle kommunale barnehager, Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, kommunens lokaler på Bergermoen og ved renseanlegget.

Digitale svarbrev

Kommunene kan formidle utgående post digitalt via en løsning som heter SvarUt. Jevnaker kommune vil knytte brev fra sak- og arkivsystemet til SvarUt, slik at innbyggere og næringsliv kan hente posten digitalt.

Digitale brev går til en meldingsboks i Alltinn. Dersom mottaker ikke åpner og leser det innen fristen, blir det sendt ut papirversjon. Løsningen skal videreutvikles. DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har lovet at folk skal få tilgang til sikker digital postkasse i løpet av året 2014.

Pasient-informasjon

Nå foregår meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i Jevnaker kommune og fastlegene elektronisk. Det samme gjelder mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Disse meldingene går over Norsk Helsenett, som tilbyr sikker linje.

Dette betyr at epikriser, eller rapporter om pasientenes helsetilstand, går raskt og trygt direkte til fastlegen, for eksempel etter en undersøkelse på en politiklinikk eller etter et sykehusopphold. Det er ikke lenger behov for post eller telefaks for henvisninger, rekvisisjoner, svar på røntgen eller laboratorieprøver. Meldinger av denne typen kalles basismeldinger, og sendes elektronisk.

Mer om digital kommunikasjon som hovedregel

Hjelpesider på ID-porten

DIFIS sider om regelverk for digital kommunikasjon