Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Budsjett 2015 vedtatt i kommunestyret

Budsjett 2015 er vedtatt i kommunestyret 18.12.2014.

Det ble flertall for Arbeiderpartiets forslag som er rådmannens forslag med en del endringer som gjør at netto driftsresultat øker til cirka 1,4 millioner kroner.

Dette er noen av endringene:

Gå til kommunestyret 18.12.2014 for å se alle saksdokumentene

  • Etablering av brygge på Nesbakken skal støttes, som et første byggetrinn i strandpromenaden. Dette skal skje gjennom en ideell stiftelse/spleiselag, noe lignende som Glatved brygge i Hønefoss.
  • Tilstandsrapport for skolene skal fram innen utgangen av april 2015, og Frisklivssentralen og Frivilligsentralen skal begge evalueres innen utgangen av juni 2015.
  • Det innføres et tak på antall stillingshjemler, ingen økning fra 1.1.2015, inntil kommunestyret vedtar noe annet.
  • Begrense seminarer, samlinger og studiereiser i regi av kommunen til utlandet eller hotell.
  • Etablering av motorklubb for ungdom i Jevnaker skal utredes.
  • Økte utgifter til sosialhjelp tas ut - 500.000 kroner.
  • Jevnaker menighet får 171.000 kroner til trosopplæringsstilling.

Mer om prosessen omkring budsjett 2015