Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Beredskapsøvelse i vannforsyningen

Beredskapsøvelse i vannforsyningen i Jevnaker kommune

I henhold til § 11 i «Drikkevannsforskriften» skal det avholdes nødvendige beredskapsøvelser basert på beredskapsplaner som er utarbeidet.
I denne sammenheng setter vi i gang nå øvelsen «Langvarig svikt i strømforsyning.»

Dette blir også en øvelse der vi får prøvd ut kompletteringen av nødstrøm som er gjort de to siste årene. Alle abonnementer skal nå være ivaretatt selv om strømmen blir borte over lengre tid.

Skulle det være noen som opplever trykkendringer eller annet, kan de ta kontakt på vakttelefon: 905 73 979.Øvelsen vil vare fra i dag- 16/9 kl. 12.00 til i morgen kl. 12.00