Når må barna være hjemme?

fra skole eller barnehage på grunn av smitte

På grunn av Korona-pandemien er det lett å bli usikker på om barn skal være hjemme fra skole og barnehage dersom de har forkjølelsessymptomer. Folkehelseinstituttet har laget et skjema (se lengre ned) som kan være til hjelp når du skal vurdere om barnet ditt er frisk nok til å være på skolen eller i barnehagen.

 

I følge Folkehelseinstituttet viser alle studier og rapporter at barn sjeldnere blir syke enn voksne, og svært sjelden blir alvorlig syke. I tillegg er det sjelden barn som bringer smitte inn i en situasjon. Det sier overlege og spesialist i barnesykdommer Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.  Samtidig kan barn som blir syke smitte andre, slik at det fortsatt er viktig at barn med symptomer holdes hjemme fra barnehage og skole. Barn skal testes for covid-19 selv ved milde symptomer. Hos noen barn med symptomer er det påvist høyere virusmengde sammenlignet med voksne, men hvilken betydning dette har for smitte er ikke avklart.

Greve-Isdahl forteller også at smitte mellom barn har så langt også vist seg å være sjeldent. Hvis barn smitter andre, er det først og fremst innen samme husholdning.

Vi ber alle om å følge smittevernrådene og hold barn hjemme som er snørrete, hoster og har vondt i halsen.

Noen barn har kroniske sykdommer / tilstander som allergi, astma eller andre luftveistilstander som ofte innebærer konstant rennene nese og tidvis hoste. Dette er da ikke definert som akutte luftveissymptomer, men gjerne en forverring av en eksisterende kronisk tilstand. Her er det lurt med løpende dialog mellom ansatte og foresatte om disse «kjente» symptomer ved det enkelte barn. Det viktige er å være oppmerksom på nye symptomer og/eller endret allmenntilstand.

 

Bildet viser to barn som kaster tørt løv i lufta.

(Foto: Michael Morse/Pexels.com)

 

Barn under ti år:

  • Hvis barnet kun har rennende nese, og ellers god allmenntilstand - bør ikke barnet holdes hjemme eller testes. Hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme.
  • Hvis barnet har lette symptomer på luftveisinfeksjon: Hold barnet hjemme et par dager for å se an, før eventuell test. Hvis symptomene glir over, eller barnet kun har restsymptomer med rennende nese, kan barnet være i skole/barnehage og trenger ikke testes.
  • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar.
  • Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. (Så lenge allmenntilstanden er god, gjør det ikke noe om barnet har restsymptomer.)

Barn over ti år (og voksne)

  • Covid-19 har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
  • De som testes skal være hjemme til de har negativt testsvar og er symptomfrie. Alle med positiv test skal i isolasjon.

 

Har du spørsmål om Covid-19: korona@jevnaker.kommune.no

Trenger du å ta en Korona-test? Les mer her: slik tester du deg i Jevnaker.

 

Bildet viser flytskjema fra fhi.no