Endringer i bostøtte

Husbanken justerer satsene for bostøtte i juni 2017. Fra juni øker alle satser for å ta høyde for prisvekst i 2017. Mottakere vil få nytt vedtak i juli. Bostøtte for juni blir utbetalt 20. juli.

Bostøttekalkulator  hos Husbanken er oppdatert. 

Mer informasjon om bostøtte finnes også hos Husbanken.