Barnehageopptak

Skal du søke barnehageplass for høsten 2019?

Har du barn som trenger barnehageplass i 2019? Fristen for å søke plass er 1.mars. Opptaket er felles for alle barnehagene i Jevnaker. Barn som står på venteliste uten barnehageplass, må søke. Det samme må de som har en plass, men som ønsker endring.

Du finner søknadsskjema ved å klikke her.

NB: dersom du får feilmelding så kan det være pga stor pågang. Gi det litt tid før du prøver igjen.

Har du behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til:

Malin Hansen Halvorsrud

Barnehagefaglig rådgiver

Mail: maha@jevnaker.kommune.no

Mobil: 99100040