Restriksjoner på aksellast 2019

Fra 1.april

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, innføres aksellastrestriksjoner på de kommunale veiene i Jevnaker kommune fra mandag 1.april, kl.07.00 Dette i henhold til gjeldende veiliste for teleløsning som finnes på Jevnaker kommunes nettside. 

Last ned listen ved å trykke her.

Nærmere info. på tlf. 61 31 57 00