Kontakt oss

Jevnaker omsorgs- og
rehabiliteringssenter (JORS)

Besøksadresse
Ole B. Bergersv. 1
3520 JEVNAKER

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord kl 08.00-15.00

Faks: 61 31 11 85
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95923470Helse og omsorg

Helse og omsorg har ansvaret for fysisk og psykisk helsearbeid i Jevnaker kommune

Cecilie P. Øyen, kommunalsjef, portrettfotoHelse og omsorg har ansvaret for fysisk og psykisk helsearbeid i kommunen, som lege- og jordmortjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, skolehelsetjeneste, hjemmebaserte tjenester og institusjon. NAV hører også inn under Helse og omsorg.

Kommunalsjef for Helse og omsorg er Cecilie P. Øyen (bildet)

Gå til hovedsiden for Helse og omsorg 

Se organisasjonskart for Jevnaker kommune