Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Visma flyt skole SMS

Visma flyt skole SMS kommunikasjon

Skolene på Jevnaker går over fra Transponder til SMS kommunikasjon gjennom Visma flyt skole. Dette gjelder også skolefritidsordningen (SFO).  All kommunikasjon som tidligere er blitt gjennomført via Transponder, skal nå inn i Visma flyt skole SMS. Det vil si at beskjeder til skole og SFO må sendes som tekstmelding til skolen til de 12-sifrede SMS-numrene på listen under. Meldinger til SFO sendes til det trinnet eleven tilhører.

NB!Transponder skal ikke brukes fra og med skolestart!

I løpet av høsten vil vi ta i bruk appen Visma min skole for enda bedre kommunikasjon mellom skole og hjem. Informasjon om dette vil komme når vi er klare for å ta i bruk løsningen. SMS-tjenesten vil da fortsatt være tilgjengelig.

 

Foresatte kan sende SMS til sine lærere på følgende SMS-nummer i Jevnakerskolen:

Toso skole

Trinn:

SMS-nummer:

1.trinn

19123099950001

2.trinn

19123099950002

3.trinn

19123099950003

4.trinn

19123099950004

5.trinn

19123099950005

6.trinn

19123099950006

7.trinn  

19123099950007

 

Bergerbakken skole

Trinn:

SMS-nummer:

1.trinn

19123091900001

2.trinn

19123091900002

3.trinn

19123091900003

4.trinn

19123091900004

5.trinn

19123091900005

6.trinn

19123091900006

7.trinn  

19123091900007

Skolens administrasjon

19123091900008

 

Jevnaker ungdomsskole

Lærer

SMS-nummer:

Andreassen, Marte Volden

19123060930018

Belova, Irina

19123060930012

Bergestuen, Lisa Arnesen

19123060930040

Bjørklund, Tone Britt

19123060930008

Burden, John Henry

19123060930005

Olav Dybvik

19123060930041

Dahl, Fredrik August Wyszynski

19123060930001

Døssland, Maren Flatvoll

19123060930 

Egelandsdal, Agita

19123060930023

Fjerdingøy, Lina

19123060930010

Er i permisjon i perioden 22.02.2019 - 22.03.2020. Meldingene videresendes til Ellen Marie Sveine Onsager.

Godell, Anniken

19123060930024

Gullvik, Monica

19123060930025

Gundersen, Wenche Merete

19123060930002

Ingrid Sofie Takvam

19123060930042

Hamar, Hege Mari B

19123060930043

Hille, Britt Annette

19123060930006

Hoelstad, Kristin

19123060930026

Hovde, Tanja Tellinga

19123060930027

Jahren, Eyvor

19123060930015

Jansen, Erlend Ording

19123060930016

Hoel, Henrik

19123060930044

Kolle, Øystein Nyhus

19123060930007

Lafton, Silje N. Strand

19123060930031

Lafton, Lars

19123060930030

Lysenstøen, Tone M. K. M.

19123060930032

Myhr, Jorunn Cecilie

19123060930011

Myklebusthaug, Vegard

19123060930003

Nerby, Ann Sissel

19123060930017

Nesset, Knut Anders

19123060930033

Nielsen, Hedda Finnerud

19123060930034

Nygård, Stine

19123060930045

Onsager, Ellen Marie Sveine

19123060930035

Opdahl, Bjørn

19123060930004

Ottersen, Marit Kjerland

19123060930036

Ringen, Kjetil Røste

19123060930019

Skagsoset, Marianne Bergedahl

19123060930037

Skaug, Lise

19123060930013

Christian Breien

19123060930046

Stavheim, Eli

19123060930038

Stenersen, Thea Agnethe

19123060930014

Støa, Elisabeth Østby

19123060930047

Sørlie, Mads

19123060930039