Kontakt oss

Toso skole
Tlf 924 10 966 

Tone Ruden Brørby, konsulent
Tone.Ruden.Brorby@jevnaker.kommune.no 

Sverre Haug, inspektør
Sverre.Haug@jevnaker.kommune.no 

Elisabeth Raastad Kjørven, rektor
Elisabeth.RaastadKjorven@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Toso skole

Illustrasjonsfoto av to jenter i klassemiljø

Velkommen til Toso skole!

Toso barneskole har elever fra 1. - 7. trinn, og ligger naturskjønt til i umiddelbar nærhet til skogen og med utsikt mot Randsfjorden. Naturomgivelsene brukes gjerne i undervisningen ved skolen.

Visjon: Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer samt årets tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt følgende kollektive satsingsområder for skoleåret 2019/2020:

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • Implementering og forankring av ny overordnet del av læreplanen og reviderte læreplaner
  • Tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap

Læringsplattform - logg deg på
Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging