Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Skolestart skoleåret 2019/2020

Skolestart for Jevnakerskolen er mandag 19.08.19

Toso skole

Velkommen til første skoledag på Toso. Alle elever møter i lille skolegård kl 08:50. Skoledagen avsluttes kl 12:50.

SFO har ordinær åpningstid.

Vi oppfordrer alle elever og foreldre til å gå eller benytte skoleskyss.

Bergerbakken skole

Velkommen til første skoledag på Bergerbakken.

1.trinn møter ute i amfiet kl 09:30.

2. – 7. trinn møter ute i amfiet kl. 08:40.  Det blir felles informasjon for alle elevene, før trinnene går til sine undervisningsrom. Skoledagen avsluttes kl. 12:40

SFO har ordinær åpningstid.

Jevnaker ungdomsskole

Velkommen til første skoledag på Jevnaker ungdomsskole.

Skoledagen begynner kl 08:45. 8. trinnselever med foresatte møter til oppsatte samtaletidspunkter, og til kveldsskole kl 18:00-21:00 (oppmøte i gymsalen). 9. og 10. trinnselever møter ved klasserommene til skolestart. Skoledagen avsluttes kl 14:55