Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Sommerbrev -lekser til elever og foresatte

Til elever og foresatte

 

 

 

På kommunestyrets plan- og budsjettmøte i august 2018 ble administrasjonen bedt om å utrede mulighetene for leksefri skole. Prosjektet ble igangsatt våren 2019, og elever, foresatte og ansatte på alle skolene har vært involvert.

Det har blitt tydelig så langt i denne prosessen at bla. kvaliteten og kvantiteten på leksene i Jevnakerskolen varierer for mye, at oppfatningene om utfordringene og formålet med lekser (den pedagogiske begrunnelsen) også er ulike. Derfor er det også ulike oppfatninger om løsningen ligger i å få en mye mer leksebevisst skole med felles utarbeide prinsipper for hva slags lekser (repetisjon, leseøving etc.) og hvor mye lekser – ELLER – ikke lekser i det hele tatt.

De som ikke har fått anledning til å uttale seg i prosessene på skolene, men som ønsker å komme med sine tanker omkring leksespørsmålet kan gå inn på kommunens hjemmeside under Oppvekst  http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Oppvekst/Grunnskole/Leksedebatt/  og gi dine innspill i skjemaet som ligger der.

På kommunens hjemmeside finner dere også annen informasjon om lekse-prosjektet i Jevnakerskolen, og lenker til kronikker og forskning m.m. på dette området.

En endelig rapport fra vårt arbeidet vil foreligge kommende skoleår. Det er et omfattende arbeid

som vi ser vi er nødvendig for å få til en god prosess om en mer leksebevisst skole og en endelig konklusjon på hvordan vi skal gjøre det i Jevnaker kommune. Innspillene fra elever, foresatte og ansatte ved skolene samles (anonymisert) i rapporten.

Skolene vil derfor fortsette dette felles arbeidet i høstsemesteret i god dialog med elevene og foresatte på Jevnakerskolene. Vi er gjensidig avhengige av hverandre for å få til en enda bedre skole, og ser frem til å utvikle skole –hjem samarbeidet ytterligere.

Tusen takk for alle gode bidrag og engasjementet i skoleåret 2018 -2019.

Ønsker dere en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Hans Olav Rørvik   og   Berthe Cecilie Bjørnstad

Skolefaglig rådgiver       Kommunalsjef oppvekst