Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forskning og debatt om lekser

Utdanningsforbundets nettside Utdanningsforskning.no presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren. 

Samling av artikler om lekser fra nettstedet Utdanningsforskning

Målet er at det skal bli lettere å finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og nettstedet skal løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen.

Her er noen av dem:

Lekser og forskning (video)

Leksebevisst eller leksefri skole? I denne presentasjonen ser Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold på egen, og andres, forskning på lekser som pedagogisk verktøy i skolen.

Feil type lekser skaper problemer

Feil type lekser har liten læringseffekt. Skoleforskere mener skolene må bli mye mer bevisst på hva som er riktige lekser, mens Trond Giske mener leksefri skole er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

Fire kjennetegn på en leksebevisst skole

For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler.

Leksefri skole

Lekser har vært mye i mediene de siste årene. En stor bekymring for debattantene har vært at leksehjelpere i skolen i liten grad har den kompetansen som skal til. Spørsmålet om lekser øker sosiale forskjeller og om det er en positiv involvering av foreldre er alltid aktuelt. Man bekymrer seg for hvordan barna skal få lært nok, og ikke minst om elevenes trivsel og motivasjon.

Leksehjelp som virkemiddel

Det har vært snakket mye om leksehjelp, men ikke alltid så mye om hva det er. Er for eksempel leksehjelp forskjellig fra lekser? Et av regjeringens virkemidler for å bedre læringen i skolen er leksehjelp i SFO-regi. Et viktig spørsmål er om leksehjelp kan bidra til økt læringsutbytte og sosial utjevning.