Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Det er innskriving ved Bergerbakken og Toso skole onsdag 20.mars kl. 09.00-10.30.

"Nye" førsteklassinger inviteres med foresatte til Toso eller Bergerbakken ut fra hvilken skolekrets de tilhører. Oppmøte ved den skolen man hører til.

Her kan du lese mer om skolekretsene i Jevnaker: Skolekretser

Informasjon om Innskriving for skoleåret 2019/2020 i Jevnakerskolen