Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Inspektør Randi Kostøl
randi.kostol@jevnaker.kommune.no

Rektor Kari Marie Engnæs
kari.engnaes@jevnaker.kommune.no

Oppvekst 

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bergerbakken skole

Bergerbakken skole er en skole for 1.til 7.trinn

Bergerbakken skole, uteområde, med barn som slår hjul og leker på plenenVelkommen til Bergerbakken skole!

Visjon: «Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer»

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer og årets tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt følgende kollektive satsingsområder for skoleåret 2019/2020:

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • Implementering og forankring av ny overordnet del av læreplanen og reviderte læreplaner
  • Tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap

Læringsplattform - logg deg på
Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging