Kontakt oss

Barnevernleder Anita Rørvik 
E-post: Anita.Rorvik@jevnaker.kommune.no
Tlf. 466 35 466

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnevern i Jevnaker

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Eksempler er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

Kontakt barnevernet
På dagtid kan du ringe barneverntjenesten i Jevnaker, tlf. 61 31 57 00

På ettermiddag og kveld kan du kontakte interkommunal barnevernsvakt, tlf. 911 14 600. Åpningstid er kl 17-01 fredag og lørdag, og kl 17-24 søndag til torsdag.

Interkommunal barnevernsvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom kontortid. Jevnaker samarbeider med kommunene Hole, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Andre som kan kontaktes er alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller politiet tlf. 02800/112

Hvem kan melde fra?
Alle (foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv.) som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barneverntjenesten om at barnet trenger et hjelpetiltak.

Målgruppe for barneverntjenesten

Tiltakene kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.