Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Avdeling Maurtua
Tlf.  922 41 998 

Avdeling Furustubben
Tlf. 922 41 097

Styrer Gro Dahlen
E-post: Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av  likt antall foreldre og ansatte i barnehagen.Eier kan velge og delta i samarbeidsutvalget.

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

 FRA LOV OM BARNEHAGER

 §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem,

skal hver barnehage ha et foreldreråd og

et samarbeidsutvalg.


BJØRNEHIET:

Even L. Thoresen, tlf. 977 46 865  -  epost: even@fkthoresen.no

Vara: Gard Gundersrud, tlf: 414 50 047  -  epost: gard899@gmail.com 

 

EKORNTOPPEN:

Thomas M. Hummel, tlf. 975 53 949 (leder SU)  -  epost: thu@ect.no

Vara:Guro Hillkirk Bjerke, tlf: 473 85 053  -  epost: gurhanssen@gmail.com

 

MAURTUA:

Christina Borgund, tlf: 941 37 630  -  epost: caborgund@gmail.com

Vara:Thea S. Sibbern, tlf. 986 02 492  -  epost:thea.sibbern.sorensen@hotmail.com

 

FURUSTUBBEN:

Aina Othelie Solheim Nordlund, tlf: 915 65 325,

epost: ainanordlund@gmail.com

Vara:Silje Sandberg, tlf: 981 14 522,  -  epost: siljesandberg@gmail.com

 

I tillegg til foreldre sitter det 4 ansatte representanter

i Samarbeidsutvalget (Gro KN, Gunn VK, Gerd Hilde B, Heidi H). Styrer møter ogsa. Hun har ansvar for innkalling og referater. Styrer har uttalerett, men ikke stemmerett. Dersom saker skal stemmes over, sitter foreldrene med 2 stemmer og de ansatte med 2 stemmer.

Vi oppfordrer både hovedrepresentant og vara til å møte.