Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Avdeling Maurtua
Tlf.  922 41 998 

Avdeling Furustubben
Tlf. 922 41 097

Styrer Gro Dahlen
E-post: Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Pedagogisk innhold

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Barnehagene kan ha forskjellig type dokumenter som beskriver hvordan barnehagen skal jobbe for at barn trives og at kravene til innold i norske barnehager oppfylles. Felles for alle er at barnehageloven stiller krav om at alle barnehager utarbeider en årsplan.

Verdier og voksenrollen

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen. 

Samsmoen barnehages årsplan med kalender for 2018-2019 finner du her.

Samsmoen barnehage har trafikkopplæring som en del av sitt pedagogiske innhold. I dette arbeidet er barnehagen avhengig av et godt samarbeid med alle foresatte og foresatte.